GBhouse Maresme

Categories: //10 ago 2012

Model FUSTA iV68. Acabat TEKA. Vidres Seguretat. Correderes elevables de grans dimensions. Recobriment pilars. Sistema alarma integrat en les propies finestres. Porta d’entrada. Any 2004.