CCbuilding Andorra

Categories: /03 oct 2014

Model FUSTA iV68. Acabat Color Ral. Vidre 3+3/14/4mm. Rehabilitació d’edifici representatiu a Andorra. Disseny de les fusteries seguint el patró original de la vivenda respectant estil. Integració amb l’entorn. Any 2014.