BThouses Suïssa

Categories: //24 feb 2015

Model Finestra FUSTA iV80. Acabat Palisandre. Vidre 4/14/4/14/4 mm. Fabricació i instal·lació de finestres en una promoció de cases bioclimàtiques situades als pre·Alps Suïssos. Any 2015.Coeficient de transmitància Uw 1,0 amb vidre Ug 0,7 per complir amb les estrictes exigències energètiques establertes per la propietat i la DF. Corredisses elevadores i portes d’entrada dissenyades especialment per aquest projecte.

.