BLhouse Barcelones

Categories: //09 ago 2012

Model FUSTA iV68. Acabat BICOLOR (Blanc interior/RAL exterior). Cuarterons. Vidres Seguretat. Portes d’entrada. Any 2007.