Projectes

Aquests son alguns dels projectes que hem realitzat durant els més de 10 anys que portem establerts a Girona. Hem instalat les nostres finestres de fusta a cases particulars, edificis residencials, edificis d’oficines…El nostre radi d’acció s’estén per tot el País. Ens desplacem a qualsevol indret portant el nostre equip de direcció i muntatge.

BThouses Suïssa

Model Finestra FUSTA iV80. Acabat Palisandre. Vidre 4/14/4/14/4 mm. Fabricació i instal·lació de finestres en una promoció de cases bioclimàtiques situades als pre·Alps Suïssos. Any 2015.Coeficient de transmitància Uw 1,0 amb vidre Ug 0,7 per complir amb les estrictes exigències energètiques establertes per la propietat i la DF. Corredisses elevadores i portes d’entrada dissenyades especialment per [...]

Read more →

CCbuilding Andorra

Model FUSTA iV68. Acabat Color Ral. Vidre 3+3/14/4mm. Rehabilitació d’edifici representatiu a Andorra. Disseny de les fusteries seguint el patró original de la vivenda respectant estil. Integració amb l’entorn. Any 2014.

Read more →

EChouse Baix Empordà

Model FUSTA iV68. Acabat PALISANDRE. Vidre 3+3/16/4mm. Rehabilitació de casa representativa. Disseny de les fusteries seguint el patró original de la vivenda respectant estil. Integració amb l’entorn. Any 2013.

Read more →

ILhouse Barcelonès

Model FUSTA iV80. Acabat PALISANDRE. Triple vidre, doble càmara. Correderes elevables. Porta d’entrada. Any 2012.

Read more →

SChouse Alt Empordà

Model FUSTA iV68. Acabat PALISANDRE. Vidres Seguretat. Cuarterons tipus anglès. porta d’entrada. Any 2006

Read more →

DJhouse Baix Empordà

Model FUSTA iV68. Acabat color RAL DETERMINAT. Vidres Seguretat. Balconeres panelades. Portes accès. Any 2012

Read more →

Floc Projects

Fruit de la col·laboració amb Floc Products Barcelona hem realitzat una serie de projectes en diferents ubicacions. Aquí uns exemples.

Read more →

QGhouse Baix Empordà

Model FUSTA iV68. Acabat PALISANDRE. Vidres Seguretat. Corredisses elevables. Any 2006.

Read more →

EGhouse Puigcerdà

Model FUSTA iV68. Acabat BLANC/TEKA. Vidres Seguretat. Bicolor. Panells sandwich. Any 2010.

Read more →

GBhouse Maresme

Model FUSTA iV68. Acabat TEKA. Vidres Seguretat. Correderes elevables de grans dimensions. Recobriment pilars. Sistema alarma integrat en les propies finestres. Porta d’entrada. Any 2004.

Read more →

RPhouse Alt Empordà

Model FUSTA iV68. Color RAL. Vidres Seguretat. Cuarterons. Portes d’entrada. Any 2005.

Read more →

BLhouse Barcelones

Model FUSTA iV68. Acabat BICOLOR (Blanc interior/RAL exterior). Cuarterons. Vidres Seguretat. Portes d’entrada. Any 2007.

Read more →

AGhouse Barcelona

Model FUSTA iV68. Color RAL. Cuarterons. Vidres especials STOPSOUND. Any 2009.

Read more →

SRhouse Segovia

Model FUSTA iV68. Acabat PALISANDRE.Vidres seguretat. Casa emblemática de la població. Any 2006.

Read more →

TRhouse Alt Empordà

Model iV68. Acabat color RAL.Vidres seguretat. Persianes enrotllables. Caixons de persiana. Any 2011.  

Read more →

TGbuiding Alt Empordà

Model iV68. Acabat Teka. Vidres de Seguretat. Any 2010.

Read more →

GJbuilding Girona

Model iV80. Acabat palisandre. Vidres seguretat. Any 2006.

Read more →

IAbuilding Baix Empordà

Model iV68. Acabat roure clar. Vidres de seguretat. Any 2003.

Read more →

FRbuilding Badalona

Edifici històric situat a Badalona. Model iV68. Realitzat l’any 2000

Read more →